Home        Feedback      Català         Deutsch        Español         Français         Italiano     Nederlands
 
Duboux Editions SA
    Dictionaries    
     Opinions     
    The authors   
    Bibliography   
Special caracters
     on your PC   

Duboux Diccionari Cuisine Alemany-Francès

Back
Diccionari Cuisine
AlemanyFrancès

916 pàgines; 17×24 cm; hardcover, laminat
ISBN 978-3-907950-35-7 (6)

CHF 90.

  • Més de 50.000 entrades (amb expressions regionals): aliments, plats com també tecnicismes gastronòmics, i tecnicismes relacionats amb la direcció d’empreses, l’hosteleria i el turisme

  • Apèndix: números E


Swiss Label