Home        Feedback      Català         Deutsch        English        Español         Français         Italiano    
Duboux Editions SA
Woordenboeken
   Standpunten  
   De auteurs   
  Literatuurlijst  
Speciale teken
     op de PC     

Marianne + Jean-Pierre Duboux

De auteurs, Marianne en Jean-Pierre Duboux zijn van beroep correctoren en hebben een eigen dienstverleningbureau in Thun in Zwitserland.
Bij het herzien van spijskaarten en kookboeken doken er voor hun problemen op. Op het gebied van de gastronomie bestond niet iets, waar ze konden naslaan, wat op het moment gebruikelijk is en hoe je iets moet schrijven. Auteurs van kook(vak)boeken hadden de taal gebruikt om hun kennis door te geven, maar bekommerden zich niet om speciale vaktermen.
Dit was de aanleiding, dat Marianne en Jean-Pierre Duboux vonden, dat het goed zou zijn een vaktechnische terminologie samen te stellen. Een juiste schrijfwijze – op basis van hedendaagse geldige regels en grammatica – en preciese vertalingen in verschillende talen, was voor de auteurs van eminent belang.
Het valt niet mee om bepaalde begrippen in andere talen te vinden. Bijvoorbeeld: slachtdieren worden niet in alle landen in dezelfde stukken verdeeld. Met als gevolg, dat namen van vleesstukken niet te vertalen zijn. Verder leveren de namen van vissen en alles wat uit zee komt (zeebanket) ook de nodige problemen. Al naar gelang waar de vissen gevangen worden, heten zij weer anders.

Door de jaren heen konden er zodoende talloze fouten ontstaan, die de auteurs, correctoren en vertalers in weliswaar wel voor handen, maar niet goed gerechercheerde woordenboeken, overnamen.
De levensmiddelenindustrie en de supermarkten hebben natuurlijk ook flink meegeholpen totaal foute vertalingen te gebruiken. Wij vinden dat jammer! Helaas is het zo, dat reclamebureaus en reclameagenturen soms erg gemakzuchtig zijn en zich geen tijd gunnen iets in een woordenboek na te kijken.

In de tussentijd hadden de auteurs een dik boek vol kunnen schrijven met woorden en begrippen, die fout vertaald zijn.

Een paar voorbeelden:

Restaurants met Italiaanse keuken hebben niet altijd koks uit Italië.Op de menukaart staat dan: alla forestiera – forestiero betekent buitenlands. forestière (boswachterswijze) moet zijn alla forestale!
In het Duitssprekende gedeelte van Zwitserland werd op een gegeven ogenblik Torte met tourte vertaald – het klinkt bijna hetzelfde – oorspronkelijk is tourte een gesloten, toegedekte vleestaart. Hetzelfde woord wordt ook voor het Engelse pie gebruikt, of het nu zoet of zout is. Even nakijken in een eenvoudig woordenboek en u ...

De auteurs houden zich voortdurend bezig met de inhoud van de woordenboeken; zij rechercheren, verbeteren en perfectioneren. Wanneer u desondanks iets niet vindt, stuurt u ons dan een e-mail of klikt u op Feedback en schrijf uw vragen op het formulierveld. Het kan voorkomen, dat het woord of de uitdrukking al in het boek voorkomt, maar nog niet gepubliceerd is, of op uw wens in de woordenlijst kan worden opgenomen.

Nach oben