Home        Feedback      Català         Deutsch        English        Español         Français         Italiano    
Duboux Editions SA
Woordenboeken
   Standpunten   
    De auteurs    
  Literatuurlijst  
Speciale tekens
     op de PC    

 
Weet u hoe men op de computer speciale tekens schrijft?

Ook bij het gebruik van Windows programma's, die niet over speciale tekens beschikken, kunnen speciale tekens gebruikt worden:
Druk de toets NumLock, zodat het lampje gaat branden, houdt de Alt-toets gedrukt en schrijf de getallen rechts in het getallenblok. Laat nu de Alt-toets weer los.

ALT + 174 « aanhaling voor ALT + 134 å  
ALT + 175 » aanhaling achter ALT + 143 Å  
ALT + 0139 enkelvoudige aanhaling voor ALT + 145 æ  
ALT + 0155 enkelvoudige aanhaling achter ALT + 146 Æ  
ALT + 0403 " dubbele Engelse aanhaling voor ALT + 152 ÿ  
ALT + 0404 " dubbele Engelse aanhaling achter ALT + 230 µ  
ALT + 225 ß sz, harde S,  dubbel S ALT + 168 ¿  
ALT + 0156 œ koppelletters œ (bœuf, œuf, cœur enz.) ALT + 173 ¡  
ALT + 0140 Œ groot geschreven koppelletters Œ  (Œuf) ALT + 0248 ø  
ALT + 128 Ç   ALT + 0216 Ø  
ALT + 166 ª kleine hoge a ALT + 0169 ©  
ALT + 167 º kleine hoge o ALT + 0174 ®  
ALT + 0185 ¹   ALT + 0153  
ALT + 253 ²   ALT + 0222 Þ  
ALT + 0179 ³   ALT + 0254 þ  
ALT + 171 ½   ALT + 0208 Ð  
ALT + 172 ¼   ALT + 0240 ð  
ALT + 0190 ¾    
ALT + 0393    
ALT + 0150 een halve vierde streep of gedachten streepje:
18–20 m
Amsterdam–Paris
EUR 48.– usw.
 
ALT + 0151 een vierde streep:
48.—
23.50
20.—
 
ALT + 0215 × maalteken: 21×29.9 cm  
ALT + 126 ~    
ALT + 241 ±    
ALT + 246 ÷    
ALT + 250 · punt in het midden  
ALT + 0390    
    Up  
(Duboux: Rechtschreibehilfe für Unterricht und Praxis)