Home        Feedback      Deutsch        English        Español         Français        Italiano     Nederlands
 
Duboux Editions SA
    Diccionaris    
      Opinions     
     Els autors     
    Bibliografia    
      Carácters
especials

del vostre PC

 
Manera d’obtenir signes especials de l’ordenador

Fins i tot a las aplicacions de Windows que no disposen d’aquests signes al teclat, els podeu obtenir amb diferents combinacions:
Premeu la tecla BloqNum per a encendre la llumeta corresponent, premeu i manteiu la tecla Alt, marqueu al teclat numèric de la dreta, les xifres que s’indiquen i deixeu anar la tecla Alt.

ALT + 174 « cometes de citació anteriors   ALT + 134 å
ALT + 175 » cometes de citació posteriors   ALT + 143 Å
ALT + 0139 cometa simple anterior   ALT + 145 æ
ALT + 0155 cometa simple posteriors   ALT + 146 Æ
ALT + 0403 " cometes dobles anteriors ( anglès, català)   ALT + 152 ÿ
ALT + 0404 " cometes dobles posteriors ( anglès, català)   ALT + 230 µ
ALT + 225 ß sz, s sorda, s doble   ALT + 168 ¿
ALT + 0156 œ lligadura œ (bœuf, œuf, cœur, etc.)   ALT + 173 ¡
ALT + 0140 Œ lligadura Œ majúscules (Œuf)   ALT + 0248 ø
ALT + 128 Ç     ALT + 0216 Ø
ALT + 166 ª a exponencial   ALT + 0169 ©
ALT + 167 º o exponencial   ALT + 0174 ®
ALT + 0185 ¹     ALT + 0153
ALT + 253 ²     ALT + 0222 Þ
ALT + 0179 ³     ALT + 0254 þ
ALT + 171 ½     ALT + 0208 Ð
ALT + 172 ¼     ALT + 0240 ð
ALT + 0190 ¾        
ALT + 0393        
ALT + 0150 guió:
18–20 m
Barcelona–Valencia
EUR 48.– etc.
     
ALT + 0151 guió llarg, p.ex.:
48.—
23.50
20.—
     
ALT + 0215 × signe de multiplicar, p.ex. 21×29,9 cm      
ALT + 126 ~        
ALT + 241 ±        
ALT + 246 ÷        
ALT + 250 · punt intermedi      
ALT + 0390        
          Up
(Extret de: Duboux: Rechtschreibehilfe für Unterricht und Praxis)